القران الكريم

10 Sahaaba waavoor de Boodschapper van Allaah het paradijs heeft getuigd

Uitleg van sharh as-soennah van Imaam al-Berbehaarie –rahimahoe Allaah-

Door de nobele Shaykh

Al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan ibn Abdillaah al-Fawzaan

–Hafidahoe Allaah-
[Oorspronkelijke tekst] “En de soennah is dat je getuigt dat de 10 waavoor de Boodschapper van Allaah –salla Allaahoe ‘alayhi wasallam- het paradijs heeft getuigd, dat zij van de mensen van het paradijs zijn zonder hieraan te twijfelen.”

[Uitleg] Zijn uitspraak: ” En de soennah is dat je getuigt dat de 10 waavoor de Boodschapper van Allaah –salla Allaahoe ‘alayhi wasallam- het paradijs heeft getuigd, dat zij van de mensen van het paradijs zijn”

De soennah is dat je getuigt voor diegenen waarvoor de Boodschapper –salla Allaahoe ‘alayhi wasallam- het paradijs heeft getuigd en zij zijn: de 4 khalieven (Aboe Bakr, ‘Omar, ‘Othmaan en ‘Ali), Talha, Zubair, Sa’d bin abi Waqaas, Sa’ied bin Zayd bin ‘Amroe bin Nofayl de zoon van de oom van ‘Omar bin al-Khataab, aboe ‘Obaydah bin Djarraah en ‘Abdoerahmaan bin ‘Auf –radia Allaahoe ‘anhoem- . Dit zijn diegenen voor wie de profeet –salla Allaahoe ‘alayhi wasallam- het paradijs heeft getuigd. Wij getuigen (dus) voor hen het paradijs naar aanleiding van de getuigenis van de boodschapper van Allaah –salla Allaahoe ‘alayhi wasallam-.

En zijn uitspraak: “zonder hieraan te twijfelen

Wie twijfelt dat één van hen niet van de mensen van het paradijs is, hij is een ongelovige (kaafir)! Laat staan degenen die Aboe Bakr en ‘Omar vevloeken en hen beschrijft met dat zij afgodbeelden zijn?!

Bron: Itihaaf al-qaarie bi-ta'liqaat 'ala sharhi as-soenah pagina 235